Μεταλλοπορσελάνη CC

Η Creation CC είναι μία σύγχρονη, υψηλότηκτη, ορυκτή μεταλλοπορσελάνη με μοναδικές οπτικές και φυσικές ιδιότητες και διεθνή αναγνώριση για περισσότερο από 20 χρόνια. Τα άριστα συνεργαζόμενα κεραμικά υλικά έχουν άριστη ομοιογένεια και εγγυώνται υψηλή αντοχή (84 MPa).