ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CREATION - WILLI GELLER

CREATION - WILLI GELLER

Κλασσική μεταλλοπορσελάνη CC, πορσελάνη Ζιρκονίου ZI, ZI-F, πορσελάνη αλουμίνας AV, πορσελάνη τιτανίου ΤΙ, θερμοσυμπιεζόμενη πορσελάνη Creapress

http://www.creation-willigeller.com

Η Creation LF είναι κατάλληλη σαν μεταλλοπορσελάνη και σαν υλικό διαστρωμάτωσης στα σύγχρονα πρεσσαριστά συστήματα Creation CP και CP L&M.

Η Creation LF είναι ιδανική για διαστρωμάτωση σε σκελετό από πολύτιμα μέταλλα (παλλάδιο, χρυσό) όπως επίσης και για τα πρεσσαριστά της Creation. Η εύκολη και απλή χρήση της μπορεί να επεκταθεί και σε μικρές διορθώσεις της Creation CC.

Η Creation TI είναι μια νέα πορσελάνη για την επένδυση των σκελετών τιτανίου. Εντυπωσιάζει με την υψηλή αντοχή με την άριστη χρωματική σταθερότητα και τη σταθερή δομή ακόμα και μετά από πολλές οπτήσεις.
Χρησιμοποιώντας τα δύο συστήματα Press & Paint , Creation P&P σε Μέταλλο(P&P-M) και Creation P&P σε Διοξείδιο του Ζιρκονίου (P&P-Z), μπορούν να θερμοσυμπιεστούν είτε μεταλλικοί σκελετοί με CTE από 13,8 ως 14,9 είτε σκελετός από διοξείδιο του ζιρκονίου.
Κατεβάστε τον πλήρη κατάλογο της Creation στον υπολογιστή σας.
Η CREATION ZI -F είναι μια νέα πορσελάνη ζιρκονίου με μεγάλη περιεκτικότητα αστριούχας ένωσης καλίου, κατάλληλη για την επένδυση όλων των ειδών σκελετών οξειδίου του ζιρκονίου και επίσης Creation CP ZI (press σε σκελετούς ζιρκονίου).
Η Creation CC είναι μία σύγχρονη, υψηλότηκτη, ορυκτή μεταλλοπορσελάνη με μοναδικές οπτικές και φυσικές ιδιότητες και διεθνή αναγνώριση για περισσότερο από 20 χρόνια. Τα άριστα συνεργαζόμενα κεραμικά υλικά έχουν άριστη ομοιογένεια και εγγυώνται υψηλή αντοχή (84 MPa).