ELOS ACCURATE

ELOS ACCURATE

ELOS ACCURATE

ELOS ACCURATE | Προϊόντα και Ψηφιακές Λύσεις

Η Elos Accurate δημιουργήθηκε από την αυξανόμενη ζήτηση και απαίτηση για αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην οδοντιατρική ψηφιακή διαδικασία.

Κάθε προϊόν Elos Accurate παρέχει καινοτόμες και αποδεδειγμένες λύσεις  και απλουστοποιούν την ψηφιακή οδοντιατρική.

Διατίθενται:

Scan posts & εργαστηριακά ανάλογα για ψηφιακά εκτυπωμένα εργαλεία καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία τους. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Elos Accurate.

PDF for ELOS ACCURATE

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την Elos Accurate για να παρέχει ψηφιακές λύσεις για το ExoCad στα εμφυτευματικά συστήματα XiVE, Astra EV & Ankylos , DentsplySirona Implants. Για τα υπόλοιπα εμφυτευματικά συστήματα, τα εξαρτήματα διατίθενται κατά παραγγελία.

Loading...