Εμφυτεύματα

XiVE

XiVE. Εμφύτευμα εσωτερικού εξαγώνου (επιφάνεια Friadent Plus). Το εμφυτευματικό σύστημα XiVE  είναι ένα ευέλικτο εμφύτευμα με εξαίρετη αρχική σταθερότητα λόγω του σχεδιασμού…

Astra Tech EV

Εμφύτευμα κωνικής σύνδεσης (επιφάνεια Osseospeed). Το εμφυτευματικό σύστημα Astra Tech EV είναι το επόμενο βήμα της συνεχόμενης εξέλιξης του Astra Tech.  Η βάση…

Ankylos C/X

Εμφύτευμα κωνικής σύνδεσης (επιφάνεια Friadent Plus). Το εμφυτευματικό σύστημα Ankylos είναι ένα εμφύτευμα , που λόγω του σχεδιασμού του (αδροποίηση μέχρι το…
Loading...