Μη απορροφήσιμες

RPM, reinforced ptfe mesh

Κυκλικοί μακρο-πόροι διευκολύνουν την επαφή ανάμεσα στο οστικό μόσχευμα και το περιόστεο, επιτρέποντας την φυσική επαναιμάτωση και διήθηση των κυττάρων εντός του…

d-PTFE: Cytoplast TXT-200

Η πιο διαδεδομένη μη απορροφήσιμη μεμβράνη για τη διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου. Κατάλληλη για να μένει μερικώς εκτεθειμένη (μέγεθος πόρου <0.3 μm).…
Loading...