Μη απορροφήσιμες

d-PTFE: Cytoplast TXT-200

Η πιο διαδεδομένη μη απορροφήσιμη μεμβράνη για τη διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου. Κατάλληλη για να μένει μερικώς εκτεθειμένη (μέγεθος πόρου <0.3 μm).…
Loading...