Συνθετικό Μόσχευμα

NanoBone Putty

Η σύνθεση του NanoBone είναι παρόμοια με αυτή του φυσικού οστού. Λόγω του συνδυασμού του νανοκρυσταλλικού υδροξυαπατίτη (ΗΑ), κύριο συστατικό του αυτόλογου…
Loading...