Υλικά Επούλωσης

RTM Foam

Καθαρό κολλαγόνο βόειας προέλευσης. Προστατεύει τη δότρια περιοχή. Προάγει την επούλωση. Απορρόφηση εντός 30 ημερών, 2cm x 4cm ( 3 mm πάχος),…

RTM Plug

Καθαρό κολλαγόνο βόειας προέλευσης. Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου. Προάγει την επούλωση. Απορρόφηση εντός 30 ημερών. 1 cm x 2 cm, 10 τμχ ανά…

RTM Tape

Καθαρό κολλαγόνο βόειας προέλευσης. Προστατεύει τη δότρια περιοχή. Προάγει την επούλωση. Απορρόφηση εντός 30 ημερών. 2,5 cm x 7,5 cm (πάχος 1mm),…
Loading...