Astra Tech Implant EV

ASTRA TECH IMPLANT EV

Περιγραφή προϊόντος

Παράλληλα τοιχώματα.

Η εξαιρετική διατήρηση οστού και η σταθερότητα των μαλακών ιστών εξασφαλίζουν την μακροβιότητα της αισθητικής και της λειτουργικότητας.

Εμφύτευμα κωνικής σύνδεσης (επιφάνεια Osseospeed).

Το εμφυτευματικό σύστημα Astra Tech EV είναι το επόμενο βήμα της συνεχόμενης εξέλιξης του Astra Tech.  Η βάση παραμένει το εξαιρετικό  Astra Tech Biomanagement Complex, το οποίο είναι βιβλιογραφικά και κλινικά τεκμηριωμένο για την μακρόχρονη διατήρηση του οστού στην αυχενική περιοχή και για τη διατήρηση του αισθητικού αποτελέσματος.

 

Astra TX, Product Catalog Astra Tech, Surgical Manual Astra Tech, Cement Retained Restorations Astra Tech, Screw Retained Restorations Astra Tech, Attac/nt Retained Restorations Astra Tech, Manual OsseoSpeed Profile EV

 

Astra Tech, Review Clinical Documentation Astra Tech, Product Catalog Implant System EV Astra Tech, Guided Surgery Astra Tech, Smart Fix Concept Astra Tech, Repair Procedures DentsplySirona, Stable Bone Levels

 

Astra Tech, OsseoSpeed DentsplySirona, Short implants Scientific Review Clinical Documentation on Astra Tech Implant System Prosthetics product catalog_LR
Loading...