RPM, reinforced ptfe mesh

RPM, reinforced ptfe mesh

Περιγραφή προϊόντος

Κυκλικοί μακρο-πόροι διευκολύνουν την επαφή ανάμεσα στο οστικό μόσχευμα και το περιόστεο, επιτρέποντας την φυσική επαναιμάτωση και διήθηση των κυττάρων εντός του μοσχεύματος.

Πλέγμα τιτανίου διατηρεί τον απαραίτητο χώρο για την οριζόντια και καθ’ύψος ανάπλαση της ακρολοφίας.

PTFE Mesh προσαρμόζεται εύκολα στο περίγραμμα των ιστών.

Osteogenics, Catalogue

 

Loading...