Συστήματα Στερέωσης Μεμβρανών Profix

  • Εταιρεία

    Osteogenics

  • Κατηγορία:

    Βίδες

Περιγραφή προϊόντος

Pro-Fix™, Precise Fixation System

ProFixTM καρφίδες στερέωσης μεμβρανών

Αυτοκοχλιούμενες καρφίδες στερέωσης μεμβρανών, με εύκολη και απόλυτη συναρμογή κεφαλής βίδας κι εργαλείου, σταθερή μεταφορά στο χειρουργικό πεδίο, εύκολη τοποθέτηση.

Pro-FixTM καρφίδες tenting

Σχεδιασμένες με αυτοκοχλιούμενο άκρο, γυαλισμένο κολάρο και ευρύτερη κεφαλή για διατήρηση χώρου κάτω από την απορροφήσιμη και μη-απορροφήσιμη μεμβράνη σε οριζόντιες και κάθετες οστικές αυξητικές τεχνικές.

Pro-FixTM καρφίδες οστεοσύνθεσης

Σχεδιασμένες με αυτοκοχλιούμενο σπείρωμα, που προσδίδει μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης, χρησιμοποιώντας μικρότερη ροπή. Οι βίδες τοποθετoύνται σε οπή που έχει ήδη διανοιχθεί με φρέζα 1.2 mm.

Η κασετίνα έχει σχεδιασθεί για την αποθήκευση όλων των εξαρτημάτων Pro-fixTM, συμπεριλαμβανομένων μέχρι και 100 βίδες στερέωσης μεμβανών, tenting και οστεοσύνθεσης. Τα εργαλεία είναι κοινά για όλα τα είδη βιδών.

 

Osteogenics, Pro-Fix Catalog
Loading...